MUSIC

Sam Shaber: Life, Death and Duran Duran (2017) iTunes - Amazon - CD Baby

Sam Shaber: Life, Death and Duran Duran (2017)

iTunes - AmazonCD Baby

The Happy Problem - Birth (2016) iTunes  -  Amazon  -  CD Baby

The Happy Problem - Birth
(2016)

iTunes  -  Amazon  -  CD Baby

The Happy Problem - Head Case (2011) iTunes  -  Amazon  -  CD Baby

The Happy Problem - Head Case (2011)

iTunes  -  Amazon  -  CD Baby


The Happy Problem - Debut EP (2008) iTunes  -  Amazon  -  CD Baby

The Happy Problem - Debut EP (2008)

iTunes  -  Amazon  -  CD Baby

The Bashful - Venture (2010)   iTunes   -   Amazon  - CD Baby

The Bashful - Venture (2010)
 

iTunes   -   Amazon  - CD Baby

The Good People of Planet Earth - Debut EP (2014) Soundcloud

The Good People of Planet Earth - Debut EP (2014)

Soundcloud


Sam Shaber - Sassy (2007)   iTunes  -  Amazon  -  CD Baby

Sam Shaber - Sassy (2007)
 

iTunes  -  Amazon  -  CD Baby

Sam Shaber - in my bones (live in chicago) (2006) iTunes  -  Amazon  -  CD Baby

Sam Shaber - in my bones (live in chicago) (2006)

iTunes  -  Amazon  -  CD Baby

Sam Shaber - eighty numbered streets (2003) iTunes  -  Amazon  -  CD Baby

Sam Shaber - eighty numbered streets (2003)

iTunes  -  Amazon  -  CD Baby


Sam Shaber - Sam*pler (2000) iTunes  -  Amazon  -  CD Baby

Sam Shaber - Sam*pler (2000)

iTunes  -  Amazon  -  CD Baby

Sam Shaber - perfecT (1999) iTunes  -  Amazon  -  CD Baby

Sam Shaber - perfecT (1999)

iTunes  -  Amazon  -  CD Baby

Sam Shaber - In The Bunker (1997) iTunes  -  Amazon  -  CD Baby

Sam Shaber - In The Bunker (1997)

iTunes  -  Amazon  -  CD Baby